headspace kort fortalt

Det går over stok og sten i headspace Danmark. I begyndelsen af september kunne vi føje endnu et medlem til headspace-familien, nemlig headspace Billund. Det betyder, at vi nu er oppe på otte headspaces, men psst…. Der åbner snart et mere…

Udover klipning af røde snore bliver der indgået stærke alliancer og samarbejder på kryds og tværs mellem headspace og relevante partnere. Senest har vi således indgået et samarbejde med Metropol, Uddannelsesforbundet og Maskinmestrenes Forening. Samarbejder, der betyder, at vi sammen kan nå endnu flere unge mennesker, som har brug for nogen at tale med. Dertil kommer, at vi er hoppet med i Folkebevægelsen mod Ensomhed, som du kan læse mere om i dette nummer.

Om ganske kort tid offentliggøres en evalueringsrapport af headspace foretaget af Oxford Research, som på alle måder sætter en stor fed streg under headspaces berettigelse (vi vidste jo godt, at det virker, men det er ikke sikkert, at alle andre ved det). Det kan du også læse mere om i dette nummer, som rummer en herlig blanding af lidt af hvert

Rigtig god læselyst!


headspace i Folkebevægelsen mod ensomhed

Over 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, som skal sætte fokus på ensomhed, og sammen forsøge at reducere antallet af ensomme i Danmark.

Ensomhed er et stort problem i Danmark. Flere end 210.000 danskere føler sig ensomme – og alle aldersgrupper er repræsenteret. I headspace oplever vi rigtig mange unge, som føler sig ensomme.

”Det kan være en ung, der har svært ved at skabe kontakt til andre, eller én der bliver mobbet og føler, at ingen gider tale med én. Det kan også være en ung, som sidder i et hus fyldt med forældre og søskende og forsvinder i mængden eller unge, som har rigtig mange venner, befinder sig godt socialt, er velset og respekteret i vennegruppen, men som ikke oplever at kunne dele de svære ting i livet med de nærmeste. Én ting har de dog til fælles: De føler sig alene og ensomme,” forklarer ungerådgiver i headspace Rødovre, Nina Jürs.

Organisationerne i Folkebevægelsen mod Ensomhed vil sammen og hver for sig arbejde på at aftabuisere ensomhed og skabe platforme, hvor man kan mødes, så ensomheden brydes. Helt konkret er målet at halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra 212.000 danskere i 4. kvartal 2014 (svarende til 4,6 %) til 106.000 i 2020).

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed her


Billund skudt i gang med lækkerhed

Med taler, lækre pindemadder, bobler uden effekt og skøn musik fra talentfulde unge mennesker blev headspace Billund officielt indviet den 9. i bragende september-solskin.

 

Den røde løber var rullet ud for samarbejdspartnere, politikere, pressen og nysgerrige som var mødt talstærkt op for at markere åbningen af det ottende headspace i Danmark - nærmere bestemt i bygningen, Vandkranen, som stedet kaldes blandt billundgensere.  Håndtryk, kindkys og smalltalk fór gennem luften inden den nye centerchef, Susanne Mathiesen, bød velkommen og gav ordet til stifter af og protektor for headspace, Poul Nyrup Rasmussen.

”Ja, man kan spørge sig selv: ”Hvorfor lige åbne et headspace i Billund?” Jamen, der er altså også unge mennesker i Billund, som har brug for nogen at tale med – også selv om det måske ikke er den største by. Men der er et kæmpe opland her, og dermed bliver headspace Billund frontløber for den opsøgende aktivitet, som får en stor prioritet,” sagde Poul Nyrup Rasmussen. Han rettede en stor tak til Billund kommune, som har taget rigtig godt imod headspace og fundet de flotte lokaler i den gamle stationsbygning, Vandkranen, hvor børn og unge i Billund og omegn fremadrettet kan finde nogen at tale med.

”I headspace udviskes patient/behandlerforholdet, elev/lærerforholdet og forælder/barn-forholdet. Her sidder folk, som møder netop dig, lige dér hvor du er og på dine præmisser,” sagde protektoren.

Borgmester i Billund, Ib Kristensen glæder sig over, at der nu er hjælp at hente til børn og unge på egnen.
”Hele Byrådet var med på ideen om at få headspace til Billund. Som forælder ønsker man det bedste for sine børn, men de kan jo komme ud i problemer. Og de fleste med børn har sikkert oplevet, at sidde i en situation, hvor børnene ikke vil snakke med os, forældrene, om problemerne. Jeg er derfor glad for og sikker på, at Susanne og Sebastian (ungerådgiver, red.) sammen kan skabe et sted, hvor de unge kan få den hjælp, der er behov for. Vi kan være meget stolte af at have et headspace i Billund,” sluttede borgmesteren.

Den bold greb Susanne Mathiesen.

”At møde et andet menneske kan være forandrende og afgørende. Det handler ikke nødvendigvis om bedre eller ringere vilkår. Men at møde børn og unge et sted i deres liv, kan gøre en forskel. Vi har med headspace muligheden for det livsforandrende møde og for at skabe håb – og hjælpe de unge med at bære et håb, hvor de måske ikke selv ser det. Vi skal ikke revolutionere, og vi bliver kun så gode, som de unge her på egnen tillader, men vi vil ligge os i selen, og vi vil præstere,” sagde centerchef, Susanne Mathiesen, som skal slå sine folder i Vandkranen.

Efter de flotte taler havde headspace Billund arrangeret et lækkert musisk indslag fra tre unge fra talentlinjen på Grindsted Gymnasium og Hf, som blev indtaget i takt med pindemadderne og det alkoholfrie boblevand.


Så simpelt – så effektivt!

I en endnu ikke offentliggjort rapport foretaget af Oxford Research bliver det slået fast med syvtommer søm: headspace virker efter hensigten om tidlig og forebyggende indsats på de unges præmisser.

Gratis. Anonymt. Ungt. Så simpel er opskriften på headspaces succes. De unge har i høj grad taget tilbuddet om nogen at tale med til sig, hvilket har resulteret i, at over 12.500 børn og unge i alderen 12-25 år har fået hjælp og støtte i headspace siden vi åbnede i september 2013. På landsplan er der afholdt mere end 30.000 samtaler med unge, som har brug for hjælp til alt lige fra selvskade, til konflikter med familien, angst eller boligproblemer.

”Tallene siger jo i hvert fald noget om, at der er et kæmpe behov for et sted som headspace. Det er jo også det, evaluator er kommet frem til i sin evaluering af os,” forklarer sekretariatschef i headspace Danmark, Iben Nordentoft, som mener, at headspace udfylder et tomrum.

”Man skal jo bare skele til sidste års dystre rapporter om børn og unges mentale helbred for at vide, at det går den gale vej. For at vende den kedelige statistik er vi simpelthen nødt til at sætte ind lang tid før – før den unge bliver en sag i systemet. Før kærestesorgerne eller ensomheden har udviklet sig til en psykisk lidelse, som vil koste både den enkelte men også samfundet dyrt,” siger Iben Nordentoft.

Rapporten slår da også fast, at der er et tydeligt behov blandt nutidens unge for en tidligere og mere præcis indsats, hvor man som ung kan finde nogen at tale med. Et behov, som headspace dækker.

”Vi skal satse på de unge mennesker. De er vores fremtid. Vi har manglet et tilbud til unge, men headspace har vist sig at være ideel. Jeg har ikke set et lignende tilbud, som er så omfattende, og hvor man kan være anonym, komme direkte fra gaden og få en samtale eller bare klikke ind på chatten. Forebyggelse er alfa omega, og vi har ikke råd til at lade være,” siger sundheds- og psykiatriordfører for DF, Liselott Blixt. 


Totalt svedig campingvogn

headspace København har investeret i en campingvogn. Den bliver spændt for, når headspace kører ud i det sjællandske for at møde de unge, der hvor de er – og de unge elsker den!

headspace København har erhvervet sig en campingvogn, som de har fået udsmykket af en graffitikunstner. Vognen har været brugt til flere arrangementer, og den virker som en magnet på de unge.

”Hvem fucking har malet den?” og ”Den er totalt svedig!”, var bare nogle af de unges kommentarer, da de så den rullende rådgivning. På det første event med vognen var der 65 unge mennesker igennem, som gerne ville vide mere om headspace eller havde brug for at tale med nogen i det lækre 70’er- agtige interiør.

”De unge er vilde med den. Særligt de unge mænd finder vognen interessant, og den tiltrækker altså nogle unge, som vi ikke ellers ser så tit i lokalerne i Ravnsborggade,” siger centerchef i headspace København,
Christian Lund.

Planen er, at campingvognen skal bruges af alle headspaces på Sjælland, når der er arrangementer i lokalområdet og ellers være stationær på forskellige strategiske knudepunkter, hvor de unge færdes.


Frivillighed på skoleskemaet  

Over 120 elever fra Egholmskolen, Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen har i de seneste par uger prøvet kræfter med brainstorming, kreative processer og idéudvikling i projektet Frivillighed På Skoleskemaet i samarbejde med headspace Rødovre.

Frivillighed På Skoleskemaet er et undervisningskoncept for udskolingselever, hvor engelsk, samfundsfag og natur/teknik for en stund er erstattet af innovation, kreativitet og frivillighed. Målet er, at nå frem til idéer til frivillige tiltag, som kan hjælpe sårbare unge – og på den måde få elevernes øjne op for civilsamfundets styrker og få interesse for aktivt at deltage i lokalsamfundet.

headspace blev brugt som case, hvor en ungerådgiver fra headspace Rødovre fortalte om frivillighed, og hvordan det konkret bliver brugt i headspace. Derefter besluttede eleverne, at de ville fokusere på temaerne ensomhed og forventningspres, som de så arbejde ud fra.

”Vi har hjulpet eleverne ved at give dem et indblik i frivillige erfaringer fra den virkelige verden, og eleverne har på den baggrund og ud fra egne erfaringer fundet inspiration til de endelige idéer,” siger ungerådgiver i headspace Rødovre, Mette Søndergaard.

Resultatet blev en masse spændende bud på, hvordan frivillighed kan bruges, og fredag den 25. september blev skolelevernes færdige idéer præsenteret for offentligheden, blandt andet med flotte 3D-modeller, som eleverne havde bygget.


Den folkelige fest for forskelligheden

Lørdag den 3. oktober afholdt PsykiatriNetværket det syvende Psykiatritopmøde. Under temaet ’Lighed -gennem forandring’ diskuterede fagfolk, pårørende, psykisk sårbare og politikere, hvordan ligeværd, ligebehandling, recovery og økonomisk lighed kunne danne grundlaget for fremtidens psykiatri.

 

På den røde løber under Frederiksbergs varme efterårsluft stimlede de sammen. 1000 spændte gæster – en broget skare af politikere, fagfolk og lægmand.

Ikke det vanlige klientel til et fagligt topmøde, men så samtidig på ingen måde et vanligt topmøde. For Psykiatritopmødet har været en anderledes skabning, siden det for syv år for første gang så dagens lys.

Hele ideen med det tilbagevendende topmøde stammede fra Det Sociale Netværks stifter og nuværende protektor, Poul Nyrup Rasmussen, der under en tur til New York havde deltaget i Bill Clintons årlige stormøde, Clinton Global Initiative.

Her mødtes landets politiske ledere, virksomhedsledere og NGO’er for at finde løsninger på globale udfordringer. Uden sammenligning i øvrigt havde Poul Nyrup Rasmussen fået inspirationen til at lave et topmøde for psykisk sårbare i Danmark, til at give dem en platform, en dag, hvor kun de og deres nærmeste var i fokus.

I 2009 afholdt han så for første gang, i spidsen for PsykaitriNetværket og for sin nystartede forening Det Sociale Netværk, Psykiatritopmødet på Frederiksberg Gymnasium.

En statsmands hyldest

Her har psykisk sårbare hvert år lige siden kommet trofast den første lørdag i oktober til denne tilbagevendende begivenhed.

Men i år var der nye boller på suppen. Poul Nyrup Rasmussen havde overgivet stafetten for PsykiatriNetværket – samarbejdsnetværket for 14 af landets foreninger på Psykiatriområdet – til Mogens Seider, daglig leder af Fountain House i København, og formandsstolen i Det Sociale Netværk til borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær.

Derfor blev han ligeledes hyldet som en statsmand, da han takkede af og modtog blomster for tro tjeneste i sin tid som formand.

”Med min nye titel som protektor, som jeg kun troede, var for de kongelige, vil jeg stadig arbejde for psykisk sårbares forhold. Protektor betyder jo som bekendt beskytter, og jeg vil altid være her og værne om psykisk sårbare”, sagde Poul Nyrup Rasmussen fra talerstolen.

 

Bjørnskov slog tonen an

Inden da havde den horsensianske sangskriver Bjørnskov slået tonen an, da han med sit radiohit ’Vi er helte’, havde budt dagens hovedaktører velkommen – alle de pårørende og psykisk sårbare, der var troppet op.

Og med de første strofer indkapslede han et af dagens store dilemmaer – den manglende inklusion af psykisk sårbare:

”Hele vores liv, har vi stået i skyggen. Og kigget på, mens chancerne forsvandt. Og hele vores liv, vendte folk os ryggen. Og lod os stå, i stikken gang på gang”.

Psykiatriens sundhedsminister

Dernæst gik den nyudnævnte sundhedsminister Sophie Løhde (V) på talerstolen, og herfra proklamerede hun, at psykiatrien altid havde ligget hendes hjerte nær, og at der stadig var store udfordringer at tage hul på.

”Jeg synes, at vi er nået rigtigt langt i psykiatrien, men vi er ikke nået langt nok, og vi skal også længere endnu. For når vi taler om lige adgang til sundhed for mennesker med psykisk sårbarhed, er der stadig en lang række områder, hvor der er brug for et løft. Der er behov for bedre patientrettigheder, at blive udredt og behandlet hurtigt, så vi udnytter tiden i stedet for at spilde den. Der er behov for lige muligheder, uanset hvor i landet vi bor. Der er behov for, at den støtte og behandling, man får som bruger i psykiatrien, også hænger sammen og giver mening”, sagde Sophie Løhde fra talerstolen.

Især et opgør med de regionale forskelle og en udvidelse af kapaciteten via private tilbud, var to af de pointer, som stod tydeligt efter hendes tale.

”Vi har alle sammen, uanset hvor vi bor i landet, de samme formelle rettigheder, men ude i virkelighedens verden, der ser det godt nok anderledes ud. For eksempel var ventetiden på den første kontakt med psykiatrien sidste år 49 dage i Region Nordjylland, mens den til sammenligning var 22 dage i Region Sjælland”, sagde Sophie Løhde fra talerstolen, inden hun takkede af og gav scenen videre.

Økonomisk ulighed = enorm udfordring

Dernæst tog Poul Nyrup Rasmussen, Mogens Seider og SINDs formand, Knud Kristensen, over. De skitserede det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har været underlagt gennem en længere årrække, og som har været ensbetydende med, at for hver gang det almene sundhedsområde har fået en krone, har psykiatrien fået seks øre.

Set i det lys var der også flere, der i løbet af dagen udtrykte stor skepsis over for de planlagte besparelser i flere af landets regioner. Besparelser, der også vil berøre psykiatriområdet i form af færre medarbejdere, lukkede afdelinger og behandlingstilbud, der bliver sløjfet.

Alt sammen tilskrives ifølge regionerne de stærkt forhøjede udgifter til sygehusmedicin, og derfor foreslog Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, at etablere et prioriteringsinstitut.

Håb og medmenneskelighed

Men vanen tro var det ikke de store politiske paroler og økonomiske udregninger, der var de vigtigste indslag. Det var snakken om håb, om en bedre kultur, om det respektfulde møde og om at sætte mennesket i centrum.

Eller som Poul Nyrup Rasmussen ynder at udtrykke det:

”Det, der har været vigtigt for mig i mit arbejde som formand, har været at vise, at ethvert menneske tæller uanset baggrund, uanset psykisk sårbarhed eller ej. Et menneske tæller udelukkende fordi, at det er et menneske”

Og det var også derfor, at det var med en vis vemod, men samtidig med en god portion fornyet håb, at de godt og vel 1.000 mennesker selv stemte i og sluttede Psykiatritopmødet af med ”Du kom med alt det, der var dig”.

For væk var protektoren, tilbage var visionerne og ideerne og et nyt formandskab, der skal føre stafetten videre.


Frivillighedsstafetten

I headspace har vi mange frivillige med meget forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde har faglighed, erfaringer eller anden kompetence, som de bruger i mødet med de unge.

Her kan du møde Rasmus på 27 år, som er frivillig i headspace Aalborg og til dagligt studerer.

Hvorfor er du frivillig i headspace?

Jeg er frivillig i headspace, fordi det frivillige arbejde med unge mennesker, der på den ene eller den anden måde har det svært, virkelig giver mening for mig. Jeg var engang selv en af de unge, der kunne have brugt et sted som headspace. I starten af mine teenageår mistede jeg min far meget pludseligt, og det var først mange år efter, da jeg endelig var klar og fik talt med nogen, at jeg oplevede, hvor stor en forskel det kunne gøre og oplevede, hvordan mit liv langsomt blev drejet i en positiv retning, i stedet for at fortsætte ud af den negative bane, det havde kørt ud af, siden min fars død.

Hvad får du ud af det?

Det giver mig utrolig meget at få lov til at give nogle af de erfaringer, jeg selv har gjort mig, videre til de unge, jeg møder her i headspace. Det er fedt at kunne være med til at gøre en forskel for andre menneske – jeg føler virkelig, at jeg i headspace får lov til at bruge mig selv og de forskellige ting jeg kan – samtidig med at jeg kan udvikle mig og lære en masse nyt.

Hvad kan du bidrage med?

Jeg bidrager bl.a. med mine egne personlige erfaringer – derudover forsøger jeg så vidt muligt at være mig selv i mødet med de unge for på den måde tror jeg, at jeg kan bidrage med allermest. 

Hvad er den bedste oplevelse i headspace?

Den bedste oplevelse har været mødet med hele headspace Aalborg – de frivillige, ansatte, de unge og hele sammenholdet her. Jeg føler mig privilegeret og heldig over at være landet et sted, hvor jeg virkelig føler, at jeg hører til, og hvor alle arbejder for noget, som vi brænder så meget for.  Desuden har det været en enorm stor og fed oplevelse at se, hvordan headspace vokser, og hvordan kendskabet til os bliver større og større.

Hvad kan du bedst lide at lave, når du slapper af?

Når jeg skal slappe af kan jeg godt lide at høre musik eller podcasts. Jeg slapper også meget af med at lave mad eller fotografere og være sammen med venner og kæreste.

Hvad er du allermest stolt af ved dig selv?

Jeg er stolt over, hvordan jeg ved hårdt arbejde med mig selv har formået at vende mit liv 180 grader og nu lever et liv, jeg er meget glad for og tilfreds med.

Hvordan ville dine venner beskrive dig?

Engageret, passioneret, perfektionistisk, selskabelig og nysgerrig på andre.

Hvad har du altid ønsket dig at prøve og hvorfor?

Jeg har altid ønsket mig at dykke med hajer – altså på den måde, hvor jeg er i et bur og hajen er udenfor.


Hørt over hækken…

headspace udvider igen. Denne gang er det Herning, der står for skud, når vi for niende gang klipper den røde snor over den 1. december i Herning.  

I headspace Aalborg er der store ting på beddingen. I oktober og november vil der køre en sej kampagne, og der vil blive afholdt en spændende konference om ”Mødet”. I denne kontekst er ”mødet”, det forandrende møde, hvor et andet menneskes liv ændres til det bedre. Kampagnen og konferencen bliver afholdt for pengene fra ”Hele Nordjyllands Håndsrækning”. Hold øje med kampagnen og tilmelding til konferencen på vores hjemmeside og på Facebook.

Næste nyhedsbrev udkommer medio november – kan du slet ikke vente helt indtil da, kan du finde de tidligere nyhedsbreve lige her

Med venlig hilsen
headspace

headspace  •  �stergade 5, 3. sal  •  1100 K�benhavn K  •  Tlf.: +45 31 10 13 30