headspace kort fortalt - frivillighed

I denne udgave af nyhedsbrevet zoomer vi ind på vores DNA. Nemlig de mange frivillige ildsjæle som hver eneste dag gør en kæmpe forskel for unge mennesker i headspace.

De brænder for at hjælpe unge mennesker og bruger en stor del af deres fritid på netop det. De stiller op på skoler og fortæller om headspace, de uddeler headspace-postkort i bidende kulde på stationer, og de sætter boder op og vifter med det grønne headspace-flag til festivaller og andre arrangementer. De laver kaffe og bager kage, og så hjælper de unge mennesker ved at lytte til dem og møde de unge på deres præmisser. De er headspace. Uden de frivillige var der intet headspace for børn og unge i Danmark.

På landsplan har vi i skrivende stund 297 frivillige, og headspace er så småt ved at udvikle sig til et omfattende civilsamfundsprojekt. Nye headspaces er på vej og dermed også behovet for endnu flere frivillige kræfter.

Til de mange frivillige som allerede er i headspace: TAK!


Det perfekte match

Som du kan se i tabellen nedenfor er langt størstedelen af de frivillige i headspace psykologistuderende eller færdiguddannede psykologer. Men vi har også rigtig mange frivillige med helt andre fagligheder. Det betyder, at vi kan lave et godt match, når en ung kommer i headspace for at tale med nogen. Den nogen kan være en idrætsstuderende eller en murer, som selv har stået i et lignende dilemma eller problemstilling som den unge og derfor har et rigtig godt indblik i den unges problem.


Hjælpen har ingen alder

I headspace Aalborg får centerchef Karin Leth Kristensen hjælp til at køre headspace i Borgergade af to fastansatte, en deltidsmedarbejder udlånt af kommunen til at bygge bro til de kommunale tilbud og 51 frivillige medarbejdere. Mange af de frivillige er studerende på en socialfaglig uddannelse. Og så er der Hans Jørgen.

De vigtige ungdomsår
Mange af de frivillige er unge under uddannelse til psykolog eller socialrådgiver, men særligt én af de frivillige stikker ud i den flok. Det er 65-årige Hans Jørgen Svendsen, som møder ind på vagt i headspace hver tirsdag mellem kl. 16 og 19.

”Fra mine tidligere jobs som mentor og jobkonsulent har jeg set, hvor vigtigt det er, at man som ung kommer godt gennem ungdomsårene”, fortæller han. Så selv om han i dag er halvtidspensionist og samtidig driver sin egen psykoterapi- og hypnoseklinik, så var han ikke i tvivl om, at han også ville bruge tid i rådgivningen, efter han så et nyhedsindslag om headspace. ”Jeg ville gerne yde en indsats. Her støtter og vejleder vi de unge, uden de bliver klientgjort. Jeg tror, at det gør en stor forskel. For mange unge handler det bare om at få en at snakke med. Det er en mangelvare i dag,” siger Hans Jørgen. ’

Aldersspredningen giver god dynamik
Men det er faktisk ikke kun de unge brugere i headspace, der nyder godt af Hans Jørgen Svendsens engagement. Han er også populær blandt sine yngre kollegaer. Og selv elsker han dynamikken i den brogede medarbejderskare.

”Jeg er sammen med jævnaldrende i mange andre sammenhænge. Men jeg synes også, at samværet med de unge giver mig så meget. Den drivkraft, nysgerrighed og tilgang, de unge frivillige har, er fantastisk. Samtidig giver aldersspredningen en god energi hernede,” fastslår han. Og netop den gode energi er også vigtig for Karin Leth Kristensen. Hun er nemlig sikker på, at de unge brugere kan fornemme, om de frivillige kan sammen, og at det derfor også påvirker deres besøg i headspace.

”Her er det min oplevelse, at mange af de frivillige elsker at være på vagt med Hans Jørgen. Han har en erfaring og faglighed, som de unge slubrer i sig,” smiler hun. Unge vil ikke altid tale med jævnaldrende Og selvom Hans Jørgen Svendsen ikke kan tale indforstået om at være ung i dag, som jævnaldrende kan, er han også en eftertragtet samtalepartner blandt de unge, der kommer ind ad døren i Borgergade.

”De unge kommer altid til samtale med to personer. Den ene er den frivillige, der tager imod dem, men i forhold til den anden overvejer vi altid, hvilken frivillig der har erfaringer, der kan bruges i forhold til den unges problem. Og her sker det nogle gange, at de unge ikke har lyst til at tale med en jævnaldrende, men er glade for, at Hans Jørgen er her. Tilbagemeldingerne er altid, at Hans Jørgen udviser ro og erfaring. Vi oplever også, at mange unge piger har levet i en skilsmissefamilie og virkelig mangler en mandlig figur i deres liv, og her er Hans Jørgen ikke farlig, men en mand, de kan være tryg ved,” understreger Karin Leth Kristensen, som ikke er bange for at byde andre frivillige seniorer velkommen i rådgivningen.

”Det vigtigste er ikke alderen, men at man har de kvaliteter, vi efterspørger.”


”Trivslen er det vigtigste” – Q&A med frivilligkoordinatorer

Sif Thordis og Tanja Hvid er frivilligkoordinatorer i henholdsvis headspace Roskilde og headspace Horsens. De er de frivilliges primære kontakt i hverdagen i headspace. Begge er enige om, at det vigtigste i deres rolle som frivilligkoordinator er at skabe trivsel blandt de frivillige.

Hvad består rollen som frivilligkoordinator af?

Sif: “De frivillige forventer, at der er nogle rammer og strukturer i hverdagen. Det er os, som skal sikre dem de rammer. De frivillige bruger en stor del af deres fritid på det, så de skal også have en stor del opmærksomhed og fleksibilitet fra os, så vi sikrer, at de trives. Trivslen er det vigtigste. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er noget helt andet at have med frivillige at gøre end med ansatte. Det kræver en helt anden tilstedeværelse fra vores side, så jeg kan ikke bare have travlt hele tiden. Jeg skal kunne være til stede sammen med dem, hvis jeg skal være en god frivilligkoordinator. Og så handler det rigtig meget om at få deres kompetencer i spil bedst muligt. For eksempel er der nogen, som er sindssygt gode til at gennemskue systemet og søge job, bolig m.m. sammen med de unge. På den måde skaber vi et godt match – både for den unge og for den frivillige.”

Tanja: ”Det er vigtigt, at vi har et overblik over de samtaleforløb og andre opgaver, som de enkelte frivillige er engageret i. Overblikket er vigtigt for at sikre god sparring og en snak om, hvorvidt den frivillige oplever at arbejde med de ting i headspace, som vedkommende synes er motiverende. Samtidig er et overblik over frivilligteamet med til at sikre, at vi ansatte får brugt de frivilliges kompetencer på bedste vis, og at vi hurtigt kan spotte, hvem vi skal gøre en ekstra indsats for at få med på en opgave.”

Hvad er det særlige ved at inddrage frivillige i en ungerådgivning som headspace?

Tanja: “Rigtig mange unge fortæller, at det giver noget helt særligt at vide, at den person de taler med ikke får løn for det, men er der på grund af lyst og engagement. Det betyder også meget at kunne tale med et andet menneske, som ikke sidder der som ”ekspert” på bestemte problemstillinger, men som bare er nysgerrig og også tør bruge sig selv i samtalen uden at have en bestemt agenda.”

Sif: “Frivillighed er en kæmpe gevinst. Det er meget forskellige mennesker, som bruger deres engagement og fritid. Det er mennesker, som på hver deres måde er gode til at møde unge mennesker. Det skaber en stor mangfoldighed.”

Hvad betyder mangfoldigheden blandt de frivillige?

Tanja: ”Mangfoldigheden blandt de frivillige er med til at skabe en rigtig god stemning i headspace med plads til forskelligheder, fordi de kommer med vidt forskellige personligheder og faglige baggrunde. De frivillige bidrager derfor til at skabe en særlig åben og imødekommende kultur, som jeg tror, de unge i høj grad kan mærke og sætter pris på, når de kommer i headspace.”

Sif: ”Det er med til at udvide ens egen horisont, tolerance og respekt. Det er helt vildt skønt at møde disse mennesker og få de her relationer, som man måske ikke ellers ville få på anden måde i sin egen vennekreds.”

Hvordan kvalitetssikrer og klæder man de frivillige på?

Sif: ”Det er ekstremt vigtigt med kvalificeringen, og at de frivillige indføres i headspace værdierne. Altså det her med at få den unge til selv at finde svarene ved at stille gode spørgsmål og sidde på hænderne. Nogle af de frivillige har måske en masse erfaring med rådgivning, og de skal sådan set klædes af i stedet for på til arbejdet. Vi skal kvalitetssikre sammen og udvikle sammen, så det handler meget om at finde ud af, hvad det er for en frivillig – hvor er styrkerne og svaghederne? Nogle har en høj faglighed, andre skal lære det i samtalen, men har til gengæld en naturlig ægthed og medmenneskelighed.
Introweekenden er også vigtig, og så opfordrer vi dem til at tage til arrangementer og lignende, hvor de kan få endnu mere viden og indsigt om et givent emne.”

Tanja: ”Jeg synes den vigtigste kvalitet, vi har i headspace, er, at de frivillige er i stand til at møde de unge på de unges præmisser og tør være nærværende og bruge sig selv i samtalerne. Kvalitetssikring betyder derfor ikke, at de frivillige skal lære specifikke metoder eller ”rigtige måder” at gøre tingene på men skal i stedet støttes i at trække på deres åbenhed og forskellighed, som netop er muligt i et mangfoldigt frivilligt team.
Det er en løbende proces at klæde de frivillige på til at være en del af headspace, som starter med at give dem en god introduktion til vores koncept og kerneværdier. Herefter kan vi sørge for daglig sparring og fælles refleksion, men ofte tror jeg også, det betyder meget bare at hygge os sammen med de frivillige på vagterne, og derigennem skabe en god atmosfære, som gør det trygt for den frivillige at kaste sig ud i nye opgaver med plads til at lære og udvikle sig.”


Frivilligshedsstafetten

I headspace har vi mange frivillige med meget forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde har faglighed, erfaringer eller andre kompetencer, som de bruger i mødet med de unge.

Her kan du møde Lærke på 19 år, som er frivillig i headspace Roskilde. Hun tager lige nu et sabbatår, men arbejder som studentermedhjælper hos Vestegnens VUC & HF.Hvorfor er du frivillig i headspace?
Da jeg først hørte om headspace, vidste jeg straks, at det var noget for mig. Det er et tilbud, som jeg kan relatere til, og som jeg ved, at rigtig mange kan få glæde af. Det er en organisation, som virkelig gør en forskel og imødekommer de unges behov. Det blev jeg nødt til at være en del af.

Hvad får du ud af det?
For det første skaber man et netværk af søde og forstående mennesker, der altid står klar til en snak. Derudover er det en fantastisk følelse at vide, at man kan hjælpe andre mennesker. Så jeg vil sige, at man får mindst lige så meget, som man giver.

Hvad kan du bidrage med?
Nu har jeg kun lige afsluttet gymnasiet og kan derfor ikke tage samtaler endnu. Men jeg kan sørge for en god stemning, sprede det gode budskab og lave kommunikations-og formidlingsopgaver. Derudover er jeg selv ung og kender dermed nogle strategier for at komme ud til de unge og nå ind til dem. Ja, og så er jeg god til at servere the, kaffe og snacks.

Hvad er den bedste oplevelse i headspace?
Den bedste oplevelse var helt sikkert, da en ung kom ind fra gaden. Alle rådgiverne var i samtale, så vi fik os en god snak om alt mellem himmel og jord, mens de blev klar. Det var rart at se, hvordan han lige så stille blev tryg ved at være her, og hvordan humor og lidt selvironi gjorde stemningen let og afslappet.

Hvad kan du bedst lide at lave, når du slapper af?
Lukke alt andet ude ved at læse en god bog under en varm dyne eller bare fyre op for noget god musik, som jeg kan lytte til. Jeg skal i hvert fald være alene og holde mig væk fra TV, mobil og computer.

Hvad er du allermest stolt af ved dig selv?
Nok mit engagement og evnen til ikke at sidde og lave ingenting for længe ad gangen.

Hvordan ville dine venner beskrive dig?
Udadvendt, imødekommende og glad.

Hvad har du altid ønsket dig at prøve og hvorfor?
At udgive min egen bog. Det ville være rimelig blæret at se den blive solgt i butikkerne og vide, at nogle lyttede til, hvad jeg havde at sige. For mig er det at skrive noget meget personligt, men hvis man formulerer sig godt, kan man nå ind til folk og måske endda hjælpe dem.


En gigantisk håndsrækning fra AaB og en frivillig

Som noget nyt lancerede fodboldklubben AaB for nyligt ”Hele Nordjyllands Håndsrækning,” som er en donation til et godt formål i Nordjylland. Indstillingen kom fra en frivillig – og headspace Aalborg løb med sejren.


Forrige lørdag løb AaB-spillerne ud på grønsværen i det nordjyske til den første hjemmekamp i forårssæsonen. Og med kick-offet fulgte også den glædelige nyhed, at headspace Aalborg modtager en krone per tilskuer til alle AaB´s hjemmekampe i forårssæsonen. Det er en ny pris, som AaB uddeler til et godt formål, som hverken har kommerciel eller politisk karakter.

Indstillingen til prisen kom fra en frivillig i headspace Aalborg, som i indstillingen beskrev, hvorfor han synes, headspace er så vigtig for Nordjyllands unge mennesker.

Hele 53 procent af alle stemmerne landede i headspace Aalborgs hat.

"Vi er dybt taknemmelige over den støtte og opbakning, vi har fået. Både for udtagelsen af at være blandt de sidste tre kandidater og nu at stå som den organisation, som AaB vil give en håndsrækning. Det giver headspace muligheden for at nå ud til endnu flere unge mennesker i Nordjylland med budskabet om, at man helt gratis og anonymt kan få nogen at snakke med på en ukompliceret og let tilgængelig måde", siger Karin Leth Kristensen, som er centerchef i headspace Aalborg.

Det samlede beløb for de kommende otte hjemmekampe i Superligaen vil blive doneret enten umiddelbart efter forårets sidste hjemmekamp eller i forbindelse med den første hjemmekamp i den nye sæson. ”Vi glæder os over at være med til at yde et bidrag og gøre en forskel, og antallet af tilskuere til vores hjemmekampe i foråret vil nu bestemme donationens størrelse, siger Stephan Schors, der er administrerende direktør i AaB. I den første hjemmekamp endte tilskuertallet på 7.857 og dermed indkasserer headspace Aalborg 7.857 efter første kamp.

Indstillingen til ”Hele Nordjyllands Håndsrækning” fra en frivillig i headspace Aalborg

Kære ”Hele Nordjyllands Håndsrækning”

Jeg er frivillig i headspace sammen med 50 andre unge. Den forskel, headspace gør for unge i Aalborg, er fuldstændig uvurderlig. Dengang jeg var yngre, var jeg ramt af depression og selvmordstanker, og manglede akut nogen at tale med. Jeg følte, at jeg ingen havde, og at jeg var helt alene med mine egne tanker. Den mulighed, som headspace giver unge nu, er fantastisk at have, fordi de kan hjælpe så mange, der ellers ville gå alene med deres tanker. Jeg ved, at de i headspace ikke blot kan hjælpe mange unge videre fra en ellers stillestående hverdag – de kan også redde liv. De muligheder, som headspace giver unge, er unikke og vigtige. De gør en forskel, som ingen andre gør. Vores centerleder brænder for at hjælpe de unge og gøre en forskel for Aalborg og hele Nordjylland. Hun stopper ikke, før alle unge kender til headspace og ved, at vi kan hjælpe dem. Det samme gør de frivillige. Vi brænder alle for det samme – nemlig de unge.


 

Hørt over hækken…

headspace åbner to nye centre til sommer i Billund og Herning.

Nu kan man også finde frem til headspace via Børneportalen

På 120 apoteker i hele det danske ganske land har vores små film om Sarah vs. De ubehagelige sommerfugle og Daniel vs. Den mørke sky kørt i uge 5-8.

 

Med venlig hilsen
headspace

headspace  •  �stergade 5, 3. sal  •  1100 K�benhavn K  •  Tlf.: +45 31 10 13 30