headspace – helt kort

God nok hedder det headspace - helt kort. Dog sker der så meget i headspace, at det for tiden er svært at korte det ned til et par sammenfattende linjer.

Alle headspaces har forrygende travlt. Alligevel bliver der fortsat bygget bro til andre lokale tilbud til børn og unge, oprettet udgående rådgivninger på folkeskoler, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner og søsat nye initiativer. Blandt andet har headspace Roskilde arrangeret mindfulness - og meditationsaften for unge, som har brug for at få tømt hovedet. I headspace Odense og Rødovre har de nedsat en gruppe for ensomme unge, hvor de kan komme og tale om ensomheden og møde ligesindede i et trygt forum.

På det nationale plan sker der også store ting. Ole Kirk’s Fond har doneret hele 4,6 millioner til oprettelsen af nye headspaces i Jylland. Og man må sige, at der er et behov for headspace. Den seneste opgørelse viser nemlig, at 6.500 unge mennesker har fået hjælp og vejledning i headspace siden åbningen i september 2013.

headspace er i en rivende udvikling, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet og møde endnu flere unge mennesker med brug for nogen at tale med.
      
Rigtig god læselyst!


Ensomhed på dagsordenen

I uge 17 bliver der sat spot på ensomhed. Blandt andre kører Ældresagen, Efterskoleforeningen og DR oplysningskampagner og tema om ensomhed i den uge.

På Facebook vil vi også sætte fokus på ensomhed i uge 17, da ensomhed er én af de hyppigst forekommende årsager til, at unge opsøger os.

Fire ud af ti i aldersgruppen 16-24 år føler sig ensomme, viser en ny undersøgelse foretaget af Statistisk Sentralbyrå – den norske pendant til Danmarks Statistik. Hvis man skal tro flere eksperter på området er ensomhed en ligeså stor dræber som rygning og fedme. De er enige om, at ensomhed giver psykiske problemer, men også at ensomhed er lig med mindre aktivitet og usund livsstil.

Ensomhed kan i værste tilfælde blive et livsvilkår, hvis der ikke bliver handlet på det. Derfor er det helt afgørende, at der sættes fokus på problemet.


Ikke alle har en fortrolig

Det moderne samfund skriger på social interaktion 24/7. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Plague og blogs. Platformene er der – og de unge er vilde med dem. Men de sociale medier er også en falsk arena, hvor kun de cooleste og bedste sider bliver vist frem – omgivet af tøserne ved åen i Aarhus eller på skiferien i Sælen med gutterne – ikke når man igen sidder alene hjemme fredag aften.

Fotoet er fra Stensballeskolen i Horsens video om ensomhed, som de lavede i samarbejde med headspace – se den her

Rigtig mange unge føler sig ensomme - både i skolen og særligt, når de kommer hjem efter skole.

”I mødet med de unge oplever vi ofte, at de har en følelse af at være den eneste, som føler ensomhed. Men ensomhed er en af de problematikker allerflest unge tager kontakt til os omkring,” siger Trine Jakobsen, som er ungerådgiver i headspace Rødovre og fortsætter: ”Ensomhed er en meget subjektiv størrelse, derfor kan unge trods et stort netværk, sagtens føle sig ensomme, hvis de ikke har nogen, som de kan være fortrolige med.”
Der er ingen stereotyp ”ensom-ung”. Men fælles for dem er, at de ofte tror, at alle andre unge har masser af venner og har nemt ved at få nye venner.

”Ensomhed løses ikke bare ved, at man får en social aktivitet at gå til. Tit har de unge fået ar på sjælen efter flere år alene og uden mulighed for at øve sociale kompetencer. Når man er ude af vanen med at snakke med andre, bliver man let nervøs eller direkte angst. Derfor kan det være godt at have nogen at tale med for at forberede sig til at skulle møde nye og få talt om, hvordan det, at de ikke har fået øvet deres sociale kompetencer kan have indflydelse på deres måde at navigere i socialt,” forklarer Trine Jakobsen.

Frirum til at sætte ord på følelserne

Mange af de unge som kommer hos os beskriver headspace som et pusterum fra hverdagen, hvor man kan få skuldrene og paraderne ned. Hos headspace er der plads til at være ked af det, fortvivlet, bekymret og vred, og vise de følelser, der ikke er plads til i klassen, på arbejdet, hjemme eller på de sociale medier.

For de unge, der oplever ensomhed, kan det være en lettelse at komme i headspace.

”Her er frirum til at få sat ord på de svære følelser og nogen, der kan hjælpe med at finde en vej ud. Ensomheden slipper sjældent sit tag lige med det samme, men det er en følelse, der kan gøres noget ved,” siger Trine Jakobsen. Hun påpeger, at der er stor forskel på at være alene og ensom, hvilket også er noget, de gør meget ud af at tale med de unge om.


Ole Kirk´s Fond har tildelt hele 4,6 millioner til headspace.

Takket være donationen er vi nu et skridt nærmere åbningen af headspace i både Billund og Herning.

Det er en yderst gavmild donation, Ole Kirk’s Fond har givet til etableringen af headspace i Billund og Herning. Hele 4,6 millioner kroner har fonden doneret, så børn og unge i det midtjyske fremover kan finde nogen at tale med, når ungdomslivet slår knuder.

”Vi er meget taknemmelige for den store håndsrækning Ole Kirk’s Fond har givet os. Det betyder, at børn og unge i Billund, Herning og omegn i fremtiden har et sted at henvende sig, uanset om det drejer sig om boligproblemer eller selvskade. headspace er én indgang til hjælpen,” siger bestyrelsesformand i Det Sociale Netværk og stifter af headspace Danmark, Poul Nyrup Rasmussen.

I Herning mener de, at headspace passer rigtig godt ind i kommunens andre tilbud til børn og unge.

”Når det gælder de ikke-synlige ska¬vanker, er der stadig en række ting, der er tabubelagt. Jeg synes, det er et initia¬tiv, der ligger helt i forlængelse af de øvrige initiativer for social ansvarlighed, som vi har taget i Herning Kommune,” siger borgmester Lars Krarup (V).

Ligesom i alle andre headspaces bliver det overordnede mål at hjælpe og rådgive børn og unge i alderen 12-25 år med stort og småt. De gode erfaringer med joblæring fra headspace Esbjerg bliver ført med over i de to nye headspaces. Derfor skal der etableres et virksomhedsnetværk i de to byer, så unge i alderen 18-25 år, som mangler fodfæste enten på arbejds- eller uddannelses¬markedet og har brug for støtte for at få det, kan blive sendt i joblæring. Finansieringen for headspace Billund er helt på plads, mens finansieringen af headspace Herning endnu ikke er endeligt på plads.

headspace Danmark går så småt i gang med at oprette virksomhedsnetværk, sætte hold og rekruttere frivillige til de to headspaces, så de midtjyske unge i sensommeren kan kigge forbi og tale med nogen.

Med en åbning i både Billund og Herning vil der være ni centre fordelt i hele landet og en landsdækkende chat, som alle unge i Danmark kan benytte.


Vil du have den nyeste viden?

Vidensråd for Forebyggelse og headspace afholder den 4. maj en konference, hvor omdrejningspunktet bliver børn og unges mentale helbred, og hvordan vi i samarbejde kan lave forebyggende indsatser, der virker. Vil du med?

I headspace har vi efterhånden en hel del erfaring med, hvad de unge selv italesætter som problemer. Hvad har de unge brug for? Hvilke problemstillinger mener de selv, de står med?

Sammen med to af medforfatterne til rapporten om unges mentale helbred zoomer vi ind på, hvordan samskabelse og forebyggende indsatser betaler sig – både på den korte og den lange bane. Det hele foregår den 4. maj fra 15.00-18.00 på Roskilde Universitet.

Se hele programmet for dagen her

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser – tilmeld dig ved at sende en mail til info@headspace.dk senest den 27. april klokken 12.00.


Frivillighedsstafetten

I headspace har vi mange frivillige med meget forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde har faglighed, erfaringer eller andre kompetencer, som de bruger i mødet med de unge.Her kan du møde Heidi Quist på 40 år, som er frivillig i headspace Horsens.

Hun arbejder til dagligt som pædagog.
         
Hvorfor er du frivillig i headspace?
Jeg finder det meget vigtig at være med til at skabe et sted og rum, hvor børn og unge kan komme og få hjælp.

Hvad får du ud af det?
Det er givende for mig at kunne gøre en forskel for de unge. der kommer og at kunne fordybe mig i et stykke arbejde, som jeg finder utroligt vigtigt og interessant.

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har mange års erfaring med familier og børn med særlige behov, og har derigennem fået en indsigt i, hvor vigtigt det er, at børn og unge får sat ord på de tanker og oplevelser de har, når livet bliver en udfordring. Eksempelvis når mor og far bliver skilt, ved mobning i skolen, misbrug i familien osv.

Hvad er den bedste oplevelse i headspace?
Når en af de unge, som kommer til samtaler begynder at blomstre og får mod på livet igen.

Hvad kan du bedst lide at lave, når du slapper af?
Læse en god krimi.

Hvad er du allermest stolt af ved dig selv?
At jeg er mor til min dejlige dreng!

Hvordan ville dine venner beskrive dig?
Forhåbentlig som en god ven, der altid har tid til at lytte.

Hvad har du altid ønsket dig at prøve og hvorfor?
Jeg har altid godt kunne tænke mig at opleve Australiens smukke natur på hesteryg.


Hørt over hækken…

Pr. 1. marts 2015 er Jane Jacoby Damgaard ansat som seniorkonsulent i headspace sekretariatet. Jane arbejder primært med etableringen af nye headspaces og udrulningen af joblæringsmodellen i flere byer. Jane kommer fra en stilling i Australien i organisationen beyondblue, hvor hun var projektleder for et tidligt opsporingsprojekt.

Pr. 1. april 2015 er Thue Børsen Lebech på fuld tid i headspace. Thue har siden januar været midlertidig projektleder på peer-projektet, men har nu overdraget den stafet til Klavs Serup Rasmussen. Thue skal fremadrettet primært sidde med forankring og udvikling af headspace Danmark.

Flere og flere kender til headspace viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov for headspace. I en kendskabstest foretaget i sensommeren 2014 svarede 87 procent af de adspurgte 18-25-årige, at de ikke kendte til headspace. Det tal er nu faldet til 72 procent.

I søndags var én af vores seje frivillige i DR Tværs. Her fortalte han modigt og åbenhjertigt om sit liv som infantil autist, ikke at føle sig tilpas i sociale sammenhænge og selvmordstanker.

Hvis du ikke har hørt indslaget, kan du høre det lige her: Jeg er bare ganske normal på rigtig mange måder

Med venlig hilsen
headspace

headspace  •  �stergade 5, 3. sal  •  1100 K�benhavn K  •  Tlf.: +45 31 10 13 30