Bliv venner med
headspace

Kurser, uddannelser og infomøder

her har vi samlet lidt information om opstarten som frivillig i headspace

Det er obligatorisk for alle headspace frivillige at gennemgå vores introweekend. Datoerne for introweekenderne kan du få oplyst i dit lokale headspace.

Formål
Introweekenden har til formål at skabe et fælles fagligt fundament for alle frivillige medarbejdere i headspace.

Introweekenden vil omhandle følgende:

  • En indføring i headspaces værdier og koncept
  • Indsigt i ungdomsudvikling og udfordringer i ungdomslivet
  • Undervisning i lovgivning, etik og svære situationer
  • Indgående kendskab til det metodiske afsæt for rådgivningen
  • Introduktion til supervision og sparring i headspace

Der vil blive vekslet mellem oplæg og aktiv deltagelse. Du vil blive undervist af den lokale centerchef.

 

Praktiske deltaljer

For at kunne deltage i introweekenden skal man have sendt en ansøgning, have deltaget i et informationsmøde, have været til en personlig samtale samt have underskrevet en frivilligkontrakt med headspace.


Kurserne udbydes både på Sjælland, Fyn og i Jylland. Der er intet krav til, hvor man vælger at gennemføre introweekenden.

Som udgangspunkt skal alle frivillige gennemgå den fulde introweekend. Visse frivillige kan dog få dispensation, hvis deres virke i headspace ikke nødvendiggør en gennemført uddannelse.

Alle kurser er weekend-kurser: lørdag og søndag kl. 10-16. Kurserne indbefatter ikke overnatning men inkluderer forplejning.

Du tilmelder dig introweekend ved at skrive til en mail til: frivillig@headspace.dk eller ved at kontakte den lokale centerchef, som du finder på følgende sider.