Bliv medlem af
Det Sociale Netværk/
headspace Danmark

DS- hvaffor noget?

17. marts 2015

DS – hvaffor noget?

Du ved selvfølgelig godt, hvad headspace er. Men ved du også, at headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk? Læs med her og bliv klogere på, hvad det er for en organisation, der står bag headspace,

Af Anne Fiil Winther

Foreningen Det Sociale Netværk kom til verden i 2009. Bagmændene var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, tidligere social- og finansminister og nu afdøde Palle Simonsen, socialrådgiver og nu afdøde Tine Bryld samt bestyrelsesformand og stifter af Livslinien Morten Thomsen. Foreningens overordnede mål var og er stadig at skabe bedre vilkår for landets psykisk sårbare og deres pårørende.
I dag består bestyrelsen af bestyrelsesformand Poul Nyrup Rasmussen, næstformand og borgmester i Helsingør kommune Benedikte Kiær, advokat Mads Thyregod, CSR-chef i BRF Kredit Lene Hjorth, administrerende direktør i BL Bent Madsen, formand for Livslinien Morten Thomsen, og tidligere direktør i Socialministeriet Anders Lynge Madsen og leder af Fountain House Mogens Seider. 
Alle i bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet.

Via en række initiativer forsøger Det Sociale Netværk at bygge bro, komme fordomme om psykisk sårbarhed til livs og forbedre livskvaliteten for psykisk sårbare.  I de seneste år har Det Sociale Netværk dog primært været optaget af tidlig indsats og forebyggelse blandt børn og unge. 

Unge På Vej: Tal om det – problemer vokser i tavshed
Projektet Unge På Vej er Det Sociale Netværks første ungeprojekt. Det startede i foråret 2012 som et pilotprojekt og er sidenhen blevet forlænget takket være Det Obelske Familiefond og Jascha Fonden. 
Unge På Vej består af et korps af frivillige unge, som tager rundt på landets ungdomsuddannelser og går i dialog med eleverne omkring mental trivsel og psykisk sårbarhed.  Fælles for de unge frivillige er, at de alle har haft psykisk sårbarhed helt tæt inde på livet enten selv - eller som pårørende. Med deres personlige livshistorier som omdrejningspunkt skaber de et rum for dialog mellem unge om, hvordan man bedst kan passe på sig selv og hinanden.
De frivillige unge fremstår med deres personlige historier som rollemodeller og forbilleder, der er med til at bryde tabuet omkring psykisk sårbarhed. Gennem de to et halvt år, hvor projektet har kørt, er det blevet tydeligt, at det har en langt større effekt, når de unge bliver mødt af andre unge i øjenhøjde, end når voksne og fagfolk fortæller om psykisk sårbarhed. I den seneste tid er vi i headspace begyndt at koble oplæg på uddannelsesinstitutioner sammen med Unge På Vej.

”Eleverne taler stadig om dagen med UPV... De kalder det Årets bedste dag. De udviser større rummelighed over for hinanden.  De er fortsat meget mere åbne over for de voksne og hinanden, end de var før. De er også mere opmærksomme på hinanden, og vi har fx oplevet, at elever har henvendt sig til en voksen, fordi de er bekymrede for en kammerat. Det skete ikke før UPV.”

Der er ingen tvivl om, at Unge På Vej er unikt. Dét, at de unge frivillige fokuserer på følelser, frem for diagnoser, gør deres historier vedrørende og genkendelige for de fleste, men det gør mere end det. Det er med til at skabe en kultur i klasserne for at turde tale om problemerne og spørge ind til hinanden – ikke mindst blandt lærerne. Unge På Vej udløb formelt set ved udgangen af 2014, men de unge frivillige er booket langt ind i foråret 2015, og der er stadig midler til at honorere de aftaler, man har. Derfor arbejdes der også lige nu på højtryk i Det Sociale Netværk for at kunne køre projektet videre.

Oprust
Siden januar 2013, hvor projektet Oprust så dagens lys, har rigtig mange unge i alderen fra 15-18 år fået råd, vejledning og mødt andre unge at snakke med, når de et par gange om ugen har delt deres erfaringer som pårørende i København og Ballerup.

Oprust er et initiativ, hvor unge pårørende får mulighed for at tale med andre unge i samme situation. De unge får via gruppesamtaler og individuelle samtaler indsigt i og hjælp til, hvordan de kan håndtere situationen som pårørende. Målet er at støtte de unge i den sårbare tid, som ungdomsårene kan være og give dem et frirum, hvor de kan være sig selv - uden filter.

Hver session bliver afsluttet med en times fælles idræt, der skal være med til at fremme den fysiske sundhed hos de pårørende unge.

Samtidig er det ligeledes muligt for de unge at inddrage deres familier eller andre personer, hvis de ønsker at sætte fokus på forskellige områder af livet som pårørende eller specifikke sygdomme. Oprust-initiativet blev igangsat på baggrund af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler og forventes at udløbe sommeren 2015. Der arbejdes lige nu aktivt for at udvide projektet til en større gruppe af pårørende, så de gode erfaringer med at skabe frirum og fællesskaber for unge pårørende kan videreføres i de kommende år.

Ungekompasset.dk
Ungekompasset.dk er den første database af sin art i Danmark, der både samler offentlige og private tilbud om hjælp, støtte og rådgivning i forhold til psykisk sårbare unge. I 2014 er Ungekompasset.dk blevet opdateret, og Det Sociale Netværk har gennemgået alle de listede tilbud for at sikre, at kontaktdata for de forskellige tilbud er korrekte. 
Det primære formål med Ungekompasset er, at unge i alderen mellem 15 og 25 år nemt og bekvemt kan finde den hjælp, de søger i deres nærområde. Derved kan de unge og deres pårørende få den hjælp og støtte, som de har behov for, inden problemerne vokser sig så store, at de bliver en sag i systemet. Ungekompasset bruges af unge, pårørende, ungdomsvejledere, socialrådgivere, psykologer, jobkonsulenter på jobcentre og andre rådgivere og fagfolk, der har med unge at gøre. 

Peer-to-peer-projektet
Det nyeste skud på DSN-stammen er peer-to-peer-projektet. Et projekt, som er kommet i stand, som et partnerskab mellem Foreningen Det Sociale Netværk, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og de tre kommuner: København, Rudersdal og Helsingør. Projektet finansieres af midler fra satspuljen 2014, hvor der er tildelt penge til ”Forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser”. 
Et af projektets vigtige målsætninger er, at de brugere, der modtager støtte, skal have færre indlæggelser, at de opnår og bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og at de overordnet set får forbedret deres dagligdag. 
Grundtanken i projektet er peer-to-peer tilgangen, hvor tidligere brugere deler deres erfaringer, som de har fået efter flere år i det psykiatriske behandlingssystemet og som psykisk sårbar borger ude i landets kommuner.

Psykiatritopmøde 
Hver den første lørdag i oktober ruller Det Sociale Netværk den røde løber ud for op mod 1.000 deltagere til Psykiatritopmøde. Psykisk sårbare, pårørende, fagfolk, politikere og andre interesserede mødes til en dag, hvor der stilles skarpt på nogle af de udfordringer, psykiatribrugere møder i det daglige. I 2014 var inklusion på dagsordenen på Frederiksberg Gymnasium. 
Psykiatritopmødet er blevet et must for flere politikere, og der er også altid stor opbakning fra og tilstedeværelse af de politikere, der sidder i psykiatriudvalget.  I 2014 havde vi hele to ministre på scenen, og der var ikke et øje tørt, da minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold, Manu Sareen (R), gik på scenen og fortalte sin personlige historie om livet med angst og depression.
Psykiatritopmødet er finansieret af satspuljemidler.

Psykisksaarbar.dk
Siden 2009 har psykisksaarbar.dk været en platform og et frirum for psykisk sårbare og pårørende. Et samlingssted, hvor de kunne dele deres historie og få viden, fakta og nyheder om diverse diagnoser og om, der rører sig indenfor psykiatrien. 
Meget har ændret sig siden psykisksaarbar.dk gik i luften i 2009. Det Sociale Netværk har udvidet sekretariatet, har fået markant flere projekter og har haft et stigende antal besøgende på hjemmesiden. Flere og flere abonnerer på nyhedsbrevene og besøger Det Sociale Netværks hjemmeside og Facebookside.

Har du lyst til at vide mere om Det Sociale Netværk? Så klik ind på www.psykisksaarbar.dk og find og ”like” os på Facebook :)


www.headspace.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.headspace.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.headspace.dk her --