Bliv medlem af
Det Sociale Netværk/
headspace Danmark

WEF: globalt presset ungdom er en stor krise for erhvervslivet og verdenssamfundet

Kronik af Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark bragt på borsen.dk den 21. januar 2020

Det er ikke alene i Danmark, at 20 procent af vores unge ikke trives mentalt. Vi anede det måske, men nu ved vi, at udfordringen er global. Sidste år, 2019, understregede World Economic Forum i årsrapporten, at de to største ligestillede udfordringer for verdensøkonomien er klimakrisen og unge menneskers mentale trivsel! Og nu følger man konkret op i denne uge [uge 4] på årsmødet i Davos med omfattende dokumentation samt en række konkrete anbefalinger. WEF mener, at politikere og erhvervsledere over hele verden skal råbes op nu og handle, da vi ellers risikerer at tabe en hel generation på gulvet.

Regningen for mistrivslen er høj, meget høj. WEF anslår, at det vil koste 107.000 milliarder kroner i tabt global økonomisk vækst i 2030, hvis der ikke handles nu! Allerede i dag er mental mistrivsel blandt de ansatte med til at reducere produktiviteten for virksomheder over hele verden.

Dertil kommer, at vi som globalt samfund har brug for velfungerende unge i fremtiden til at sikre den gode arbejdskraft og tackle f.eks. klimaudfordringerne. Det er derfor, WEF sidestiller krisen hos de unges mentale mistrivsel med klimakrisen – det er ikke sket før, men det er helt entydigt, at de to store udfordringer skal håndteres samtidig.

Hvad gør vi? WEF fastslår, at det offentlige sundhedsvæsen helt generelt ikke har de rigtige svar på disse udfordringer. Selv det bedste sundhedsvæsen i vore velfærdssamfund kan ikke håndtere udfordringen – du skal være ret syg, før behandling kommer på tale. Derfor sættes der typisk ind for sent og kun over for specifikke problemstillinger f.eks. stress, skizofreni og depression.

Et samfundsmæssigt problem

Men udfordringerne for de mange unge i dag – som sagt op imod 20 procent - skyldes ikke blot én problemstilling – de er dybt indlejret i vores samfund.

Det fører til lavt selvværd, ensomhed, søvnproblemer og øget risiko for stress, angst, depression eller spiseforstyrrelser. En del af problemerne er diagnose- eller behandlingskrævende, men langt de fleste trivselsproblemer kan afhjælpes, hvis vi forebygger og hjælper de sårbare unge meget tidligere, før problemerne vokser sig så store, at kostbar og tidkrævende behandling er eneste udvej.

Det ved vi i headspace Danmark. Vi kan simpelthen ikke bare sidde og vente på, at de nu sygdomsramte unge dukker op i sundhedsvæsenet. Det er, hvad de unge fortæller os, når de kommer i vores centre. De har brug for hjælp her og nu - vi lytter til dem på deres egne præmisser, vi giver dem selvværdet tilbage, og vi hjælper dem videre i livet med bistand fra vores fagpersoner og fantastiske frivillige.

World Economic Forum har været på besøg hos os og anfører, at headspace Danmark - vores tidlige frivillighedsmodel er et af værktøjerne, der kan være med til at knække den stigende mistrivsel. WEF fastslår, at vi skal lære at forebygge og sætte tidligere ind, vi skal tage de unge alvorligt, lytte og hjælpe, inden de falder ud over kanten. Vi taler om en kulturforandring i vore moderne samfund. Derfor peger man på headspace Danmark. Det handler om civilsamfundet, når det er bedst og mest velorganiseret.

Behov for handling

Det kan lyde som en banal løsning på et dybt strukturelt problem. Og vi kender ikke konsekvenserne for de unges mentale trivsel af de store globale implementeringer af ny teknologi. Men vi kan i det mindste anerkende, at dét system, vi har sat i verden til at støtte dem, er mangelfuldt.

Den nye regering i Danmark han indgået en række partnerskabsaftaler med de enkelte sektorer i dansk erhvervsliv om håndtering af klimakrisen. Tænk hvis vi kunne gøre noget tilsvarende for de unges mentale trivsel. Så kunne vi i Danmark ikke alene tage førertrøjen i klimaspørgsmålet men også i kampen for god mental trivsel for alle unge mennesker.

Den forebyggende samtale er enormt vigtig lige nu. Og der skal sættes ind så tidligt som muligt. Den strukturelle, kulturelle ændring på sigt – som World Economic Forum sætter fokus på – må vi arbejde hårdt for fremover. Hvis aftagerne af fremtidens samfund ikke kan spejle sig i det nuværende, er vi allerede i en alvorlig krise, der kun bliver værre, hvis vi ikke handler omgående. Vi deltager meget gerne fra headspace Danmark med råd og dåd, som vi nu er i gang med i WEF regi.

www.headspace.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.headspace.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.headspace.dk her --