Bliv medlem af
Det Sociale Netværk/
headspace Danmark

Eksterne analyser af headspace

I headspace arbejder vi løbende for at dokumentere vores indsats og skabe et godt vidensgrundlag.

VIVE - Evaluering af VærDig

10

I en rapport fra februar 2020 fastslog VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at det hjælper at tale om spiseforstyrrelser tidligt. Ud fra interviews med unge, der har benyttet vores tilbud, VærDig, stod det klart, at unge med begyndende spiseforstyrrelser har god gavn af at tale om det tidligt i forløbet med særlige headspace-medarbejdere uddannet i rådgivning inden for krop, kost og motion, inden der er behov for egentlig behandling. Du kan læse hele rapporten her

 

Rambøll Mangement Consulting - Evaluering af headspace

I 2019 udarbejdede Rambøll Management Consulting en evaluering af headspace. Evalueringen blev igangsat af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med en satspuljeaftale på sundhedsområdet for 2019-2022. Denne satspulje skulle sikre en bedre geografisk dækning af headspace, hvorfor der blev afsat 57 mio. kr. til oprettelse af flere headspace-centre. Rapporten beskriver blandt andet, at unge i headspace i høj grad føler sig set, hørt og forstået, og at de føler sig godt tilpas i den måde, ungerådgiveren taler med dem. Du kan læse hele rapporten her.

 

Økonomer Uden Grænser - Analyse af headspace

I 2018 udarbejdede Økonomer Uden Grænser en rapport, der skulle se på headspaces samfundskonomiske potentiale. Økonomer Uden Grænser er en almennyttig non-profit organisation, der yder økonomfaglig bistand til hjælpeorganisationer. Organisationen har rødder i Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og rapporten viser blandt andet, at headspace er en sold samfundsøkonomisk investering. Læs rapporten her.

Incentive - Økonomiske gevinster ved at investere i headspace

Incentive er et af Nordens førende økonomiske konsulenthuse. Det blev etableret i 2008. Med udgangspunkt i økonomiske og statistiske værktøjer laver de analyser for blandt andet styrelser og ministerier. Incentive konkludere, at når det kommer til de unges brug af egen læge, speciallæge, psykologer samt indlæggelser og behandlinger i psykiatrien, er der et stort besparingspotentiale ved at oprette og drive et headspace. Det største potentiale findes dog i forhold til fastholdelse af unge i uddannelse og arbejde. Læs hele rapporten her.

Nordisk Velfærdscenter - In Focus: Mental health among young people

I 2016 fremhævede Nordisk Velfærdscenter headspace som et blandt 12 tilbud, der kan karakteriseres som til best practice, når det kommer til arbejdet med at fremme unges mentale helbred og forebygge, at de unge mister kontakten til arbejdsmarkedet og dropper ud af uddannelsen. Rapporten tager udgangspunkt i arbejdet i headspace Esbjerg og kapitlet om headpace er forfattet af Iben Nørup fra Aalborg Universitet. Læs hele rapporten her.

  

 

 

 

 

 

Oxford: Evaluering af headspace 

Incentive er et af Nordens førende økonomiske konsulenthuse. Det blev etableret i 2008. Med udgangspunkt i økonomiske og statistiske værktøjer laver de analyser for blandt andet styrelser og ministerier. Incentive konkludere, at når det kommer til de unges brug af egen læge, speciallæge, psykologer samt indlæggelser og behandlinger i psykiatrien, er der et stort besparingspotentiale ved at oprette og drive et headspace. Det største potentiale findes dog i forhold til fastholdelse af unge i uddannelse og arbejde. Læs hele rapporten her.

Nordisk Velfærdscenter - In Focus: Mental health among young people

I 2016 fremhævede Nordisk Velfærdscenter headspace som et blandt 12 tilbud, der kan karakteriseres som til best practice, når det kommer til arbejdet med at fremme unges mentale helbred og forebygge, at de unge mister kontakten til arbejdsmarkedet og dropper ud af uddannelsen. Rapporten tager udgangspunkt i arbejdet i headspace Esbjerg og kapitlet om headpace er forfattet af Iben Nørup fra Aalborg Universitet. Læs hele rapporten her.

 www.headspace.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.headspace.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.headspace.dk her --