Få besøg af headspace - vi kommer også gerne til jer

Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad det er for tilbud, headspace Roskilde udbyder udover ungerådgivning.

headspace Roskilde arrangerer forskellige aktiviteter. En del af disse aktiviteter handler om at promovere headspace og gøre det synligt. Vi har her opridset de forskellige. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad det er for tilbud, headspace Roskilde udbyder udover ungerådgivningen. 

Synlighedsbesøg
I headspace vil vi rigtig gerne møde de unge, derfor besøger vi ofte uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Et synlighedsbesøg foregår typisk i kantinen i frokostpauserne, hvor frivillige fra headspace uddeler flyers og bolsjer og får en snak med de unge om headspace.

Oplæg
Vi holder gerne kørte oplæg om headspaces tilbud - enten hos os eller hos jer. Ligeledes holder vi oplæg om forskellige temaer i forhold til unges trivsel.

Workshops 
Vi arrangerer workshops, som omhandler forskellige temaer i forhold til unges trivsel. Kontakt os, hvis du har særlige ønsker på roskilde@headspace.dk.

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1667593416839564/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1669544396644466/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1669885616610344/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1671813379750901/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1672849122980660/

Forældre og fagfolk
I headspace henvender vi os til unge i alderen 12-25 år. Vi yder også gerne sparring. I denne forbindelse tager vi gerne fagpersoner ud af huset, hvor vi holder oplæg eller laver workshops for fagpersoner. Skriv til os, hvis du har særlige ønsker på roskilde@headspace.dk.