Få besøg af headspace - vi kommer også gerne til jer

Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad det er for tilbud, headspace Roskilde udbyder udover ungerådgivning.

Hos headspace Roskilde foregår der en masse forskellige initiativer, der alle kredser om at støtte op om den gratis og anonym rådgivning, som vi udbyder i headspace. En del af disse initiativer handler om at promovere headspace og gøre det synligt. Vi har her opridset de forskellige. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad det er for tilbud, headspace Roskilde udbyder udover ungerådgivningen. 

Workshops
Hos headspace laver vi også en del tiltag, som foregår udenfor headspaces fysiske centre. Blandt andet arrangerer vi workshops, som omhandler forskellige temaer i forhold til unges trivsel.  Et eksempel herpå kan være, da headspace Roskilde afholdt en workshop på Ungesporet i Greve. Ungesporet hjælper unge, der i den aktuelle situation ikke har en uddannelse eller et arbejde. Derfor afholdt headspace en workshop omhandlende alternative veje i uddannelsessystemet. På workshoppen talte vi blandt andet om, hvordan man vælger en vej i uddannelsessystemet - og i det hele taget i samfundet - hvor man har sig selv med. Da vi afholdt workshoppen i Greve, talte vi blandt andet med en af de unge brugere og en vejleder på stedet. Hvis du har lyst til at høre dem fortælle lidt om, hvad de synes om headspace, så lyt med i de to videoer nedenfor på siden

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1675273796071526/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1675188842746688/

Oplæg
Udover at tale om hvordan man kan finde vej i uddannelsessystemet, så holder vi i headspace også oplæg om forskellige temaer, som vi oplever går igen hos de unge, når de kommer ind i vores fysiske centre og taler med os. Et af disse temaer er blandt andet mobning. Derfor har vi afholdt et oplæg på Produktionsskolen i Greve, hvor vores ungerådgiver og kommunikationskoordinator Nina talte med de unge om, hvad mobning er, og hvad der sker, når nogen bliver mobbet. Det kan du også se en video fra. 

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1667261416872764/

Udgående rådgivning
Vi laver i headspace også det, vi kalder for udgående rådgivning. Det betyder, at vi en gang om måneden tager ud fra vores fysiske center og afholder samtaler på for eksempel Produktionsskolen i Greve. På den måde kan vi imødekomme de unge i deres hverdag og give dem en lettere mulighed for at opsøge nogen at tale med.

Synlighedsbesøg
I headspace går vi rigtig meget op i at komme ud og møde de unge. Derfor har vi af flere omgange været på synlighedsbesøg på uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Vi har dette forår været på besøg på blandet andet Himmelev Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Roskilde Gymnasium, Teknisk Skole, RUC, UCSJ og mange andre steder. Når vi tager ud, har vi flyers, balloner og bolsjer med, og så står vi gerne i kantinen eller et andet centralt sted, hvor vi taler med de unge og svarer på de spørgsmål, de eventuelt måtte have om headspace. På den måde får vi ligeledes let afmystificeret, hvem det er, man kommer til at tale med, hvis man går ind i et headspace center - for når alt kommer til alt, så er vi bare en flok helt almindelige mennesker, som er vilde med at tale med unge mennesker. Hvis du har lyst til at se lidt mere om, hvordan det foregår, når vi tager ud på synlighedsbesøg så kig med i videoerne nedenfor.

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1667593416839564/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1669544396644466/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1669885616610344/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1671813379750901/

https://www.facebook.com/headspaceroskilde/videos/1672849122980660/

 

Ungeaftener
Nogle gange inviterer vi også unge til at komme hen til vores center i Musicon bydelen i Roskilde. Vi inviterer dem ikke nødvendigvis til at komme til en samtale, men vi inviterer dem for eksempel til at komme til ungeaften. På ungeaftenerne har de unge mulighed for at møde andre unge mennesker. I juni måned afholdt vi blandt andet en Skt. Hans Ungeaften, hvor vi lavede et lille bål, bagte snobrød og pandekager. Når vi afholder ungeaftener er det gratis, og alle er velkomne.

Forældre og fagfolk
Hos headspace henvender vi os til unge i alderen 12-25 år. Dog yder vi også faglig bistand til forældre og fagfolk, der er tilknyttet til en ung, som mangler nogen at tale med. I denne forbindelse tager vi gerne ud af huset, hvor vi kan holde oplæg eller lave workshops, som kan hjælpe forældre eller fagfolk i forhold til at hjælpe en ung godt på vej. Oplægget kunne for eksempel handle om, hvordan man henvender sig til den unge, og vi kan fortælle om, hvad det er for problemstillinger, der optager mange unge mennesker i dag.

Sportsforeninger og klubber
Vi ved, at mange unge mennesker bruger forskellige tilbud i form af sportsforeninger og klubber. headspace Roskilde er altid interesseret i at samarbejde med de initiativer og tilbud, der er til unge i Roskilde og omegn. Derfor tager vi også gerne på besøg i sportsforeninger og taler med de unge og fagpersonalet, hvis der er interesse for det.

Meditation og mindfulness
I efteråret har vi afholdt forløb i meditation og mindfulness ude på Roskilde Katedralskole. Her kan man komme, hvis man har brug for at få ro på sine tanker. Meditation og mindfulness kan være for dem, der søger ro i en travl hverdag, eller hvis man savner mere energi og glæde. Det kan også være for dem, der godt kunne tænke sig at udvikle en bedre koncentrations- og indlæringsevne. Det kan også være, at man oplever nervøsitet i forbindelse med eksamener og fremlæggelser. Alle er velkomne til dette tilbud, som også er gratis.